Skal konkludere om de vil verne enormt område før sommeren

Miljødirektoratet skal etter planen avgi sitt syn på om det enorme Kråkvåg-Bjugnfjorden området i Ørland kommune bør vernes eller ikke før sommeren.

Statsforvalteren i Trøndelag har sendt sitt forslag på å verne et område som tilsvarer størrelsen på over 30.000 fotballbaner til Statsforvalteren. Hele sjøområdet fra Neslandet i forgrunnen og ut forbi øyene Kråkvåg og Storfosna foreslås vernet.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

I 2017 fikk Statsforvalteren i Trøndelag i oppdrag om å begynne med undersøkelser så man kan vurdere et mulig vern av et enormt område i sjøen i tidligere Ørland og Bjugn kommuner.