Mener det ble gjort feil i vedtak om eiendomssalg: - Vi skal legge til rette for at «glipper» ikke forekommer

Kurt Myrabakk (FrP) mener vedtaket formannskapet gjorde i siste møte om å lage en helhetlig plan over bygg på Hysnes, ikke er i tråd med gjeldende regelverk.

Kasernebyggene på Hynses leies i dag av Unicare Helsefort.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Han sier det er hårreisende at det politiske nivået ikke opptrer i tråd med de politiske føringene som er gjort.