Får statlig støtte til å hjelpe foreldre

Indre Fosen kommune får nesten 600.000 kroner i statlig støtte til å styrke og utvikle foreldreveiledningen i kommunen. Ørland kommune mottar 1,5 millioner til sine helsetjenester.

Rådhuset i Indre Fosen kommune som ligger i Rissa.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Stortinget har bevilget 1,3 milliarder kroner til helsestasjoner, skolehelsetjeneste og familieoppfølging. 389 av de millionene fordeles til kommune som har søkt på ulike prosjekt.