Disse 35 har blitt hytteeiere på Fosen

Det ble solgt 35 fritidseiendommer på Fosen i mars.
Pluss

35 eiendommer klassifisert som fritidseiendommer ble omsatt på Fosen i mars, viser Fosna-Folkets gjennomgang av de offentlige registrene for eiendom.