Produserte mer enn forventet: To vindparker leverte en femtedel av all strøm fra vindkraft i Norge

Til sammen leverte Norges to største vindparker, Roan vindpark og Storheia vindpark 20 prosent av all strømmen fra vindkraftproduksjon i Norge i 2020.

Deler av Norges største vindkraftverk, Storheia vindpark i Åfjord kommune.  Foto: Jan Henriksen / Statkraft

Pluss

Det skriver Fosen Vind i en pressemelding fredag.