Endelig avgjort: Halverte bomprisene på Fosen

I sitt møte torsdag formiddag besluttet fylkestinget i Trøndelag enstemmig å halvere bomtakstene i Fosenpakken, men prisene for personbiler blir ikke nødvendigvis halvparten så store likevel.

Bomstasjonen på fylkesvei 715 ved Krinsvatnet.  Foto: Terje Dybvik

Pluss

Regjeringspartiene Høyre, Krf og Venstre ble 1. desember enige om å stryke halvparten av bompengegjelden i Fosenpakken med et tilskudd på 425 millioner kroner over statsbudsjettet. Det skulle føre til halvering av bomtakstene.