Ny sjef skal bygge for over en milliard kroner på Fosen

John Ommund Syvertsen er ansatt som sjef for kapasitet for luft i avdelingen for prosjekt og utvikling i Forsvarsbygg. Han sier at det fortsatt gjenstår store investeringer på Ørland flystasjon i tiden fremover.

John Ommund Syvertsen er ny sjef for Forsvarsbyggs utbygging på Ørland flystasjon. Her i Brekstad sentrum.   Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- De investeringene som gjenstår på Ørland flystasjon som vi har full oversikt over i dag er på godt over en milliard kroner. Det vil alltid være slik at en hovedflyplass enten fornyes eller får nye kapasiteter som krever tiltak hele tiden. Vi er ikke ferdige. Det kommer til å bli utlyst flere kontrakter, sier John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg.