Trosset Statsforvalteren: - Det må gå an å bosette seg utenfor tettbygde strøk også

Statsforvalteren i Trøndelag frarådet kommunen mot å la en frittstående bolig fra 1970-tallet bli egen tomt. Det ville ikke lokalpolitikerne gå med på.

Furunesveien 278 ved Eidsvatnet i Ørland kommune.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

Eneboligen ved Eidsvatnet er ikke fritidsbolig i dag, men en vanlig bolig som er del av en annen tomt.