Fraråder å la dette huset få bli en vanlig bolig fordi det er 3,6 kilometer til nærskolen

Statsforvalteren i Trøndelag fraråder kommunen fra å gi lov til å fradele en frittstående bolig fra 1970-tallet fra gårdseiendommen rundt.

Furunesveien 278 ved Eidsvatnet i Ørland kommune  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

Eieren av en landbrukseiendom med et gårdstun på den ene siden av fylkesveien og en frittstående enebolig satt opp på 1970-tallet på den andre siden av veien har søkt om å få skille eneboligen ut så den får en egen tomt og at denne tomta gjøres om fra landbruksformål til boligformål.