Fikk ikke penger fra staten: Disse 18 bedriftene har fått støtte likevel

Så langt har 18 bedrifter som ikke har fått statlig koronastøtte fått bedriftsstøtte fra Ørland kommune.

Fra venstre: Ådne Røkkum, Tor Langvold, Silje Nesset og Ogne Undertun.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

Kommunestyret i Ørland satte av en million kroner for å støtte lokalt næringsliv som en midlertidig ordning for å hjelpe lokale bedrifter som enten har for lave faste kostnader å komme over egenandelsgrensen i statlige kompensasjonsordninger eller av andre grunner ikke omfattes av andre offentlige koronastøtteordninger.