Usikker på om man vil oppfylle minimumstallet for voksne i skolene

Kommunalsjef for oppvekst i Ørland kommune, Magdele Johansen, kan ikke garantere for at de vil ha nok ansatte for å tilfredsstille lærernormen i skolen etter sommerferien dersom politikerne vedtar oppvekstbudsjettet som framlagt. FAU på Botngård barneskole er bekymret.

Kommunalsjef for oppvest og utdanning, Magdele Presthus Johansen, under budsjettfremleggelsen i Ørland kommune.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Budsjettet er marginalt og vi balanserer i forhold til lærernormen. Vi innfrir lærernormen for skoleåret 2020-2021 og vil bruke våren 2021 til å prøve å balansere normen også for høsten 2021. Hvis den ambisiøse målsettingen ikke lykkes, må vi komme tilbake til dette i løpet av våren, sier Magdele Presthus Johansen, som er kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Ørland kommune.