Sau måtte avlives under fødsel: Nå må bonden flere måneder i fengsel

Det foregikk flere fødsler i en mannlig fosnings sauebesetning på over 100 dyr i vår. Mattilsynet kom på inspeksjon og måtte avlive flere sau. Nå er fosningen dømt.

Fosen tingrett.   Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

Når man driver dyrehold i Norge er man pålagt at dyrene skal ha det bra og at dyreholdet skjer på forsvarlig måte. Det er dyrevelferdsloven som er regelverket for å påse at man gjør en forsvarlig jobb.