Ble ny sjef for nesten 300 personer. Etter nyttår blir de over 400.

1. august startet oberstløytnant Marianne Eidem som ny sjef for en av de største avdelingene på Ørland flystasjon, baseforsvarsgruppen.

Oberstløytnant Marianne Eidem tok over som sjef for en av de største avdelingene på Ørland flystasjon, baseforsvarsgruppen, fra 1. august i år.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Da jeg begynte i jobben 1. august skulle vi rett inn i et omstillingsløp. Det tror jeg hadde vært en tøff oppgave om jeg ikke hadde kjent avdelingen fra før. Samtidig så er vi en avdeling i stor utvikling. Det hadde skjedd vesentlige endringer i hvordan vi utøver beskyttelsen av F-35 på det året jeg hadde vært borte, sier oberstløytnant Marianne Eidem, leder for baseforsvarsgruppen på Ørland flystasjon.