Regjeringen vil satse på tre områder som skal få flere ansatte på Fosen

Fredag la regjeringen frem sitt nye forslag til langtidsplan for Forsvaret (LTP) etter at Stortinget forkastet forslaget som kom før sommeren. Det nye forslaget vil styrke antall ansatte på Ørland flystasjon ytterligere.

Oppstilling av Ørland flystasjon i Hangar Delta på Ørland flystasjon ved en tidligere anledning.  Foto: Hanne Hernes / Forsvaret

Pluss

I april la regjeringen frem sitt forslag for ny langtidsplan for Forsvaret fra 2021 til 2025. Forsvarssjefen mente Regjeringens fremtidsplan øker sårbarheten for Ørland flystasjon.