Fabrikken får stå, men bare i to år

Tirsdag behandlet planutvalget i Ørland kommune to saker om tillatelser til at ulike deler av Grøntvedt nutris nye fabrikkanlegg på Uthaug får lov til å stå selv om de er ulovlig bygget.

Fra planutvalgets møte i Ørland rådhus i Bjugn tirsdag.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

Grøntvedt nutri holder på med å etablere en storstilt fabrikk for reforedling av fiskerester fra Grøntvedt pelagics silde- og makrellproduksjon vegg i vegg i fabrikken på Uthaug havn.