Hadde aldri flyttet dersom vi hadde visst at den nybygde skolen var nedleggingstruet

For to år siden valgte Anita Frandsen å flytte fra byen og til Råkvåg. – Utelukkende på grunn av nye Mælan skole, sier hun.
Pluss

Foreldrene hennes og samboeren er fra Råkvåg. Tanken om å flytte fra byen hadde de hatt lenge, men da den nye skolen sto ferdig ble valget gjort.

– Et sjokk

– Med nybygd skole tenkte vi at da beholder vi hvert fall den skolestrukturen i 15 år framover i tid, sier Anita.

Det kom derfor som et sjokk at kommunedirektøren i totalplanen foreslår at Fagerbakken barnehage i Råkvåg flyttes til Mælan skole, som bygges om til oppvekstsenter. I tillegg foreslås det at ungdomsskoleelevene fra Mælan fra 2023 skal til Åsly skole.

Anita jobber i frisørsalongen i Råkvåg og pendler til byen noen dager for å jobbe i salong der.

Hun har ei datter som går i andre klasse på Mælan skole, og i løpet av året kommer det en gutt.

– Jeg har veldig god erfaring fra Fagerbakken barnehage. Den ligger perfekt til. Jeg er sterkt imot å lage et oppvekstsenter på Mælan. De må gjerne samarbeide, men ikke holde til under samme tak. Miljøet rundt barnehagen i Råkvåg er så utrolig mye bedre enn i Sørfjorden, sier Anita, og påpeker både nærheten til skogen, fjæra og ikke minst tryggere i forhold til biltrafikk.

Flytt SFO

Samarbeidsutvalget ved Fagerbakken barnehage peker på at skole og barnehage allerede i dag har felles ledelse, og at man nå begynner å se fordelene med en felles resurs her.

«Foresatte har også én instans (én leder) å forholde seg til, man trenger ikke én lokasjon for å få til dette i vårt tilfelle. SFO-skolefritidsordning er et tilbud som skolen har. Det er i dag 4-6 barn som benytter seg av dette tilbudet. I ferier må det være et visst antall påmeldte barn for at skolen kan kunne tilby SFO for barna. Ved å flytte SFO ordningen til Fagerbakken barnehage vil vi kunne dra nytte av felles pedagogressurser på morgenen og ettermiddagen, samt kunne tilby SFO i alle ferier uavhengig av om det er 2 eller 6 som er påmeldt. Det går buss mellom skolen og barnehagen som barna kan ta hver dag, og foreldre som har barn både i barnehagen og på skolen kan levere og hente barna på ett sted. Foreldre i barnehagen har uttrykt at dette er noe de ser på som en stor fordel, og kan bidra til at flere benytter seg av SFO, da de i realiteten får et helårstilbud av SFO. Det må også være aktuelt å se på en annen betalingsmatrise for SFO som kan gi økte inntekter.» skriver SU i sitt innspill til kommunen.

Farlig skolevei

Mariann Kvithyll tok meg seg familien og flyttet fra Rissa til Sørfjorden i vår. Mye fordi hun så det som et stort pluss med små klasser på Mælan skole.

– Vi hadde aldri flytta hit om det hadde blitt så utrygt i forhold til skolen som det nå ser ut, sier Mariann. Selv synes hun det er hårreisende å tenke at skoleunger skal kjøre skolebuss fra Råkvåg og Sørfjorden via Selnes og Fevåg på grunn av veistandarden.

– Jeg kjører ikke den veien selv engang, og vil hvert fall ikke at ungene mine skal sitte i buss den veien, sier hun.

Liten skole

Da Cathrine Aamo og Anders Kvalvik flytta fra Trondheim til Råkvåg fikk de barnehageplass til datteren med en gang. Så enkelt var det ikke i Trondheim. Der hadde de dagmamma og måtte kjøre til andre enden av byen for å levere.

Cathrine Aamo og Anders Kvalvik.  Foto: Sigrun Overland

– Det er tryggere med en liten skole, mener Cathrine, som i tillegg til å ha datteren i Fagerbakken barnehage, også sitter i samarbeidsutvalget i barnehagen.

– Det er flere i etableringsfasen som har flyttet tilbake til Råkvåg, sier hun. Ektemannen jobber offshore og kan derfor forsåvidt bo hvor som helst. Begge er skjønt enige om at de aldri hadde flyttet til Råkvåg dersom de hadde visst at det skulle bli diskusjon rundt den nybygde skolen.

– Uaktuelt

Cathrine har sendt et innspill til kommunen der hun blant annet skriver følgende:

«Beregnet tidsbruk for pendling med buss for våre barn ligger på omtrent 13 timer med buss i uka (viser her til utregning i flere av innleggene som er sendt inn til kommunen). Barna våre må ved 13 års alder, ikke bare bytte skole og skolemiljø der de allerede er veletablerte, men også bruke mesteparten av hverdagen på å pendle. Hvor er det tid til fritid, fritidsaktiviteter, lekser, hobbyer, mosjon, nok søvn – og KVALITET i alle disse spektrene? Hvordan skal barna våre se tilbake på barndomstiden og oppveksten sin her i Indre Fosen Kommune? Frister disse minnene til å flytte tilbake til bygda si og etablere seg med egne barn, som skal ha samme type hverdag? En hverdag som absolutt ikke er forsvarlig for barn!»

– Å sende ungdomsskoleelevene med buss til Åsly er helt uaktuelt. Det blir alt for lang reisevei. Her snakkes det om folkehelse og inaktivitet og så foreslår kommunen at ungene skal sitte på skolebussen to-tre timer hver dag, sier Anita. Hun påpeker også faren ved mobbing på skolebussen.

– Om en elev blir mobbet blir han faktisk innestengt på bussen uten mulighet til å komme fra, i mange timer, sier hun.

Føler seg lurt

De fire innbyggerne i Råkvåg og Sørfjorden som Fosna-Folket møter denne dagen sier avstanden mellom Råkvåg og Rissa er like stor om fem år som i dag.

– Nå vil vi ikke ha flere trusler om at ungdomsskoleelevene skal flyttes. Vi finner oss ikke i dette. Dessuten er det negativt for kommunen. Innflyttere føler seg lurt, sier de, som påpeker at flere har lyst til å flytte tilbake til bygdene her, men de avventer.

– Dette forslaget kom som en bombe på oss. Vi kan rett og slett ikke skjønne at en splitter ny skole blir omstrukturert allerede to år etter at den er åpnet sier de unge tilflytterne.

Anita Fradsen sier hun har sendt et innspill til kommunen der hun spesielt påpeker reisetiden.

- Det vil ta 70 minutter hver vei herfra og til Åsly. Det er to timer og 20 minutter hver dag. Det blir nesten 12 timer i buss hver eneste uke, avslutter hun.