Går mot budsjettsprekk på 12 millioner

Indre Fosen kommune styrer mot å gå 12 millioner kroner i minus på drifta i år. Økonomisjefen skriver i tertialrapporten etter årets første åtte måneder at det ikke ser ut som det vil komme ekstragevinster fra kommunens innvesteringer for å dekke overforbruket.

Indre Fosen rådhus i Rissa  Foto: Sigrunn Overland

Pluss

Onsdag 14. oktober skal kommunestyret i Indre Fosen behandle tertialrapporten som tar for seg pengebruken i kommunen fra mai og ut oktober.