Klager på avslag for disse ulovlige tankene: - Økonomiske konsekvenser av stans vil beløpe seg til flere hundre millioner kroner

Sørli arkitekter har på vegne av Grøntvedt Nutri sendt inn en klage på Ørland kommunes avslag om tillatelse til oppføring av de tre fiskeoljetankene som er satt opp i Uthaug havn.

De tre 18 meter høye fiskeoljetankene slik de står oppført ved Uthaug havn.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

Grøntvedt nutri er i ferd med å etablere en ny fiskeforedlingsfabrikk på Uthaug havn. Der skal avskjær fra Grøntvedt pelagic sin silde- og makrellvirksomhet reforedles til ny mat. Grøntvedt-konsernet beregner at den nye fabrikken med nye produksjonsmetoder i Grøntvedt Pelagics eksisterende fabrikk kan være med på å kutte utslippene i hele verdikjeden med utslipp tilsvarende over 14.000 fossilbiler.