En av sju barnehager valgte å fortsette med matservering til tross for korona

Da koronakrisen kom i vår, valgte Indre Fosen kommune å si at det var opp til hver enkelt barnehage hvordan de skulle løse matserveringen.

Styrer i Høgåsmyra barnehage, Anne By Utseth, sier de gjorde flere avveininger før de bestemte seg for å lage maten i barnehagen framfor å be foreldrene sende med ungene matpakke.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Enhetsleder barnehage, Dagrun Fissum Sollie, sier noe av årsaken til at den enkelte barnehagen fikk bestemme selv, hadde med ressurser å gjøre. Det er stor variasjon i hvor store de kommunale barnehagene er.