Ny kåring: Derfor lykkes akkurat denne Fosen-kommunen best med å tiltrekke seg kompetanse

NHO rangerer hvert år alle landets kommuner i det de kaller Kommune-NM. På Fosen skiller Åfjord kommune seg positivt ut på hvor godt kommunen klarer å tiltrekke seg kompetanse.

Årnes i Åfjord kommune.  Foto: Sondre Selnes

Pluss

NHO rangerer landets 356 kommuner etter attraktivitet og mål på vekstkraft i sin kåring. Resultatet er en oversikt over hvilke kommuner bedrifts-organisasjonen mener er attraktive for næringslivet på ulike måter.