Makulerte svar fra 154 ungdommer. I strid med loven mener jurist

I prosjektet næringskraft og bolyst i Indre Fosen kommune ble 300 personer intervjuet, der 154 av dem var ungdommer i alderen 15 til 19 år.

Indre Fosen rådhus.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Målet med prosjektet næringskraft og bolyst er å få innbyggertallet i Indre Fosen til å øke med 500 personer de neste årene.