Slik har du aldri sett bukta før. Se hvordan den nye «bydelen» kan bli

40 vernede bygg fra rød støysone rundt Ørland flystasjon kan bli flyttet til den utfylte fjæra i Brekstad.

Slik kan bomiljøet bli seende ut dersom man går for styringsgruppas valgte alternativ for de vernede boligene, alternativ 1.  Foto: Asas arkitektur

Pluss

Fosna-Folket har tidligere skrevet at Forsvarsbygg, Trøndelag fylkeskommune og Ørland kommune har satt i gang et prosjekt for å se på å flytte og samle vernede bygninger fra rød støysone som staten har kjøpt i løpet av støyoppgjøret rundt de nye F-35 kampflyene.