Må finne 100 millioner kroner hvert år for at omsorgsbudsjettet skal gå opp

I dag bruker Indre Fosen kommune 150 millioner kroner i året på pleie- og omsorgstjenestene i kommunen. Økt antall eldre gjør at kommunen må finne over 100 millioner kroner til og bruke over 250 millioner kroner på området hvert år fra 2030 om man ikke gjør store endringer.

Administrasjonen foreslår at Råkvåg aldersheim bygges om til omsorgsboliger som del av en rekke tiltak i helse- og omsorgssektoren de kommende årene.  Foto: Sigrun H. Overland

Pluss

Det fører til en total gjennomgang og omstilling av hele helse- og omsorgssektoren i kommunen, dersom kommunedirektør Vigdis Bolås sin totalplan for Indre Fosen kommune de neste årene vedtas.