Kommunedirektøren: Har ikke råd til å bygge den nye skolen uten å innføre eiendomsskatt

I sin totalplan for Indre Fosen kommune og økonomi- og handlingsplanen for de neste fire årene, skriver kommunedirektør Vigdis Bolås at man rett og slett ikke har råd til å bygge den nye skolen man trenger i Stadsbygd uten å innføre eiendomsskatt.

Kommunaldirektør Vigdis Bolås i Indre Fosen kommune.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Torsdag presenterte kommunedirektør Vigdis Bolås totalplanen administrasjonen har utarbeidet for fremtiden for Indre Fosen kommune, strukturen på tjenestene og fremtidsutsiktene.