Disse 29 aktørene på Fosen får over 50 millioner kroner i støtte til nyskaping

Så langt i år har Innovasjon Norge fattet vedtak om støtte til 29 næringsaktører på Fosen med tilsagn om tilskudd eller lån på totalt 53,7 millioner kroner.

Lycro AS sine lokaler i Leksvik.  Foto: Lycro AS

Pluss

Det viser en oversikt Fosna-Folket har hentet ut fra Innovasjon Norges database over tildelinger de har fattet.