Ber politikerne gjøre om systemet for å planlegge kutt i barnehagene

I sin plan for fremtidens Indre Fosen foreslår kommunedirektør Vigdis Bolås at politikerne prøver ut en ny måte å fordele pengene til kommunens barnehager på før man vedtar en helhetlig barnehagestruktur i 2022.

Fagerbakken barnehage.  Foto: Arkivbilde

Pluss

Ifølge prognosene blir det færre barn i barnehagene i Indre Fosen i årene fremover.