Kritiserer klattvis asfaltering: Her er hjulsporene opptil ti cm dype

Lokalpolitiker i Indre Fosen, Kurt Myrabakk (FrP) er oppgitt over vedlikeholdet på fylkesveiene i Fosen.

Den ene kjørebanen er nyasfaltert, til venstre på bildet. Den andre har groper på 8 centimeter, men her skal det ikke asfalteres i år.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Han påpeker at fylkeskommunen også har et HMS-ansvar for de som skal brøyte veien.