Har valgt trasé for to nye tunneler på hovedveien

Trøndelag fylkeskommune er i utredningsarbeidet mot bygging av to nye tunneler på hovedveien til Roan i Åfjord kommune.

Fylkesvei 6312 der den tar av fra Fylkesvei 715 på vei til Roan.  Foto: Terje Dybvik

Pluss

Den nye Hellfjordtunnelen, som var del av Fosenvegene-prosjektet, sikrer i dag at de som kjører fylkesvei 6312 til Roan har ny og rassikker vei på deler av veien inn til sentrum.