Får lov til å sprenge ut over 5000 lastebillass til ny vei i verneområde

Fylkesmannen i Trøndelag har gitt dispensasjon fra vernebestemmelsene i Himmelriket naturreservat for å få flyttet og reparert hovedveien mellom Leksvik og Vanvikan.

Et felt er sperret av på Fylkesvei 755 mellom Vanvikan og Leksvik på grunn av usikre grunnforhold.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Sommeren 2018 kom det frem at det hadde dannet seg grotter nær veibanen på fylkesvei 755 mellom Leksvika og Vanvikan. Det var frykt for at deler av veien kunne rase på sjøen.