Har sendt ut ny brannstasjon på anbud

Åfjord kommune tror det vil koste rundt 20 millioner kroner å bygge de nye brannstasjonen de har sendt ut på anbud.

Tegninger av hvordan den nye brannstasjonen kan bli seende ut.  Foto: Eggen arkitekter / Åfjord kommune

Pluss

Arbeidstilsynet har gått systematisk til verks for å kontrollere at helse, miljø og sikkerhet (HMS) er på plass i alle landets brannstasjoner.