Har startet helhetlig plan for nye boligfelt og hytter i bygda

Grunneiere i Fevåg har gått sammen om å lage en helhetlig plan for bolig- og hytteområder for fire lokaliteter i Fevåg i Indre Fosen.

Her fra Fiskefestivalen i Fevåg.  Foto: Arkivbilde

Pluss

Grunneiere i Fevåg har gått sammen og dannet Fevåg og Frengen Utvikling SA, et selskap for å bygge videre på veksten i folketall og aktivitet i Fevåg de siste årene.