Fylkesmannen mener bro over Stjørnfjorden og Trondheimsfjorden vil være en fordel

I et høringsbrev om bolyst og næringskraft i Indre Fosen kommune, skriver Fylkesmannen i Trøndelag at det vil være en fordel for samfunnssikkerheten både med fastlandsforbindelser over Stjørnfjorden og over Trondheimsfjorden.

En bru over Stjørnfjorden vil binde Fosen-kysten sammen og redusere reiseavstanden mellom Indre Fosen og ytre deler av Fosen betydelig. Her en idéskisse for hvordan en type bro kan tenkes å se ut.  Foto: Nornet.no

Pluss

«Det foregår mye spennende og godt planarbeid i Indre Fosen for tida, noe som er naturlig i en ny kommune», skriver Fylkesmannen i Trøndelag i innledning til sitt høringssvar på Indre Fosen kommunes plan om bolyst og næringskraft i kommunen de nærmeste årene.