Naboene hørt: Stiller krav om nye grunnundersøkelser for seilsportsenter

Naboene har protestert på etablering av nytt seilsportsenter i Nedre Fallet i Rissa fordi de er redde for festbråk og rasfare. Nå stiller Fylkesmannen krav til undersøkelser før man får lov til å bygge.

Illustrasjon av det planlagte seilsportsenteret.  Foto: Robin Rokseth

Pluss

Det har vært planer på gang for å etablere et seilsportsenter ved Nedre Fallet i Rissa i flere år.