St. Olavs jobber med å etablere nytt helsetilbud på Fosen

St. Olavs hospital har gitt en arbeidsgruppe i oppgave å jobbe med å få åpnet et dialysesenter samlokalisert med Ørland medisinske senter i Brekstad innen utgangen av 2021

Ørland medisinske senter i Brekstad.  Foto: Arkivbilde

Pluss