Her var det over 20 boliger. Forsvaret har hemmelig grunn for å sperre av hele området

Ørland flystasjon ønsker å øke det militære området ved Hårberg med 76 dekar. Grunnen for hvorfor de ønsker utvidelsen er hemmelig etter sikkerhetsloven.

Forsvaret ønsker å utvide Ørland flystasjon på Hårberg til å bli 76 dekar større. Her er området sett fra sør.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

Den storstilte utbyggingen av Ørland flystasjon som Norges hovedkampflybase har pågått siden 2015.