Forsvarssjefen på Fosen: -Jeg vil ikke si til lokalbefolkningen at de ikke skal være bekymret

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen hadde sin første fulle dag som forsvarssjef på Ørlandet fordi han mente innfasingen av F-35 kom til å bli den viktigste oppgaven på sin vakt. Tirsdag var han igjen på Ørland flystasjon for å gjøre opp status etter sju år i sjefsstolen.

Admiral Haakon Bruun-Hanssen, som er forsvarssjef en kort stund til før han går av med pensjon.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Da jeg kom hit til Ørlandet på min første fulle arbeidsdag i 2013 var knapt brakkeriggen oppe. I år er all infrastrukturen for jagerflyene på plass og det jobbes med utvikling av resten av basen. Personellet er viktig. Derfor har nye forlegninger og modernisering av fasilitetene for soldater og ansatte vært veldig viktig. Som du ser rundt meg er arbeidet med treningsbygg og velferdsbygg godt i gang, sier Haakon Bruun-Hanssen til Fosna-Folket.