La frem 24-punkts kuttliste. Fant isteden penger til 11 prosjekt de hadde glemt

Administrasjonen foreslo 24 prosjekter de mente politikerne i nye Ørland kommune kanskje kunne vedta kutt for rundt 25 millioner kroner i. Kommunestyret vedtok å videreføre 11 avglemte prosjekter for totalt 38 millioner kroner.

Kommunestyret i Ørland sitt junimøte i Ørland kultursenters Store sal.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

Ørland og Bjugn kommuner planla store investeringer i sine siste år som egne kommuner. Før starten på 2019 planla kommunene å bygge for 317 millioner totalt. Sluttsummen når regnskapet var gjort opp endte på 136 millioner mer.