Ansatt som ny sjef: - Jeg gleder meg ustyrtelig

Branninstruktør Bjørn Vik er ansatt som den nye lederen for beredskap i Fosen brann- og redningstjeneste (FBRT).

Bjørn Vik i rollen som innsatsleder på stedet da det brant på Klakken i nye Ørland i vinter.  Foto: Siri Wold Torsteinsen

Pluss

Dagens beredskapsleder i FBRT, Bernt Lein er ansatt som den nye brannsjefen etter at Johan Uthus går av med pensjon i sommer.