Forsvaret protesterer etter at hjørnesteinsbedrift satte opp port ved Nato-kai

Grøntvedt pelagic har fått satt opp et gjerde med en port i Uthaug havn. Forsvarsbygg skriver at det har vært flere inngrep i området i den senere tid som de mener er uakseptable.

Dette gjerdet med bom og adgangskontroll ble satt opp i slutten av april.  Foto: Snorre Berg

Pluss

I slutten av april ble et gjerde med port satt opp ved innfartsveien til Grøntvedt pelagic sitt anlegg på Uthaug på oppdrag fra samme bedrift.