Live Herheim: Å tenke annerledes om annerledeshet

Ute på Stokkøya i Åfjord har Live Herheim kontoret sitt - et rom med bøker, kunstfotografier og dukker. Og utsikt. Her driver hun foretaket «mobbets», et lekende verktøy utviklet til bruk i barnehager, laget i tråd med Olweus-programmet mot mobbing.

Live Herheim på Stokkøya i Åfjord.   Foto: Aurora Herheim Gabrielsen

Pluss

Filosofen John O Donohue sier at dersom du kjenner et menneske du kan snakke med på måter som får samtalen til å lage ekko i deg i dagevis etterpå, så bør du oppsøke det mennesket ofte. Å ha samtaler som gir nye tanker er noe av det mest verdifulle vi gjør, mener han. Fordi det forandrer oss.