Dypt uenig i bro-nei: - Fortiden kan ikke hindre all fremtidig utvikling

De fire næringsforeningene i Fosen mener det må gå an å bygge en fjordkryssing over Stjørnfjorden samtidig som man ivaretar kulturverdiene på en god nok måte.

Fra venstre: Ingunn Rokseth, Silje Nesset, Hallgeir Solberg og Tor Langvold. I bakgrunnen sees Stjørnfjorden på sitt smaleste mellom Ottersbo (til venstre) og Fevåg der en mulig fjordkryssing utredes.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

Riksantikvaren mener det vil være «krevende» med bro eller tunnel over Stjørnfjorden for å knytte Fosen tettere sammen som et arbeidsmarked.