Tilrettelegger for flere næringstomter i sentrum

Sentrumsplanen for Rissa som er ute på høring, legger til rette for flere næringstomter i sentrum, i tillegg til grønne strukturer og nærhet til Botn.

Arealsjef Tore Solli og arealplanlegger Tone Wikstrøm er fornøyd over endelig å ha sendt sentrumsplanen på høring.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Deler av sentrumsplanen innbefatter boligtomter i Årnset og det planlagte seilsportanlegget i Nedre Fallet. Disse har vi omtalt tidligere.