Her kan det bygges 70 nye boliger

Arealutvalget i Indre Fosen behandlet denne uka tre planer som vil ha betydning for sentrum i Rissa.

Kommunen legger til rette for et nytt boligfelt nedenfor Olderveien i Årnset. Nede til vestre i bildet skimtes Johan Bojer videregående skole Rissa.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Planene skal nå ut på høring.