Beroliger bekymrede naboer: Utelukker skredfare

Et av argumentene mot bygging av seilsportsenter i Nedre Fallet har vært at beboerne i området mener grunnforholdene er usikre. De har vært redde for ras.

Illustrasjon  Foto: Asplan Viak

Pluss

Nå sier Multiconsult at de helt utelukker mulig kvikkleireskred selv om det bygges i området.