– At folk ikke benytter seg av nærskolen er synd. Men det skyldes ikke at skolen er dårlig

Det mener fire foreldre til barn som går på Fevåg/Hasselvika skole. De synes det er kjempetrist at noen foreldre velger å sende ungene på en annen skole enn nærskolen. Men mener at dette kan skje i alle skolekretser, uavhengig av størrelsen på skolen.

Kirsti Buaunet, Astrid Vaarheim Wean, Aase Lian Sannan og Anne Mosleth fra FAU på Fevåg/Hasselvika skole.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Foreldrene er alle representanter i skolens foreldreutvalg, FAU.