Mener halve fondet ble tappet uten å gjøre lovlig vedtektsendring

I 2007 ble Rissa kommunes kulturfond opprettet og en million kroner overført dit etter at kommunen hadde et betydelig overskudd i drifta.

Ivar Rostad (KL)  Foto: Sigrun Overland/arkiv

Pluss

Kommunestyret i Indre Fosen hadde kulturfondet og dets mål og hensikt opp som sak i siste møte.