Foreslår en annen løsning på gang- og sykkelveien

Ni dekar med dyrka jord går etter planen med for å få gang- og sykkelvei fra Sund til Reinsalléen på fylkesvei 717 anslår Rissa Bondelag.

Kristoffer Moan, Rune Schei, Petter Harald Kimo, Eivind Myklebust og Ragnar Aasan. 

Pluss

Nye fylkesvei 717 Sund-Bradden skal bygges og høringsfristen for å komme med innspill er 29. mai. Rissa Bondelag vil komme med sine endringsforsalg.