Topp-politiker krever sin egen eiendom innløst

Elsa og Harald Fagervold krever innløsning av eiendommen Rødde, som ekteparet eier. Eiendommen ligger i nærheten av den nye veitraseen for fylkesvei 717.

Elsa og Harald Fagervold foran sin eiendom, Rødde, i Reinsgrenda.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Eiendommen ligger ved dagens fylkesvei 717 gjennom Reinsgrenda. Planene for den nye veitraseen på fylkesvei 717 Sund- Bradden i Indre Fosen som er Fosenvegenes siste prosjekt, ligger ute på høring med frist for innspill 29. mai.