Dramatisk nedgang i fødselstall åpner for skolenedleggelser

I løpet av 15 år reduseres antallet skoleelever i Indre Fosen med om lag 350 elever.

Oppvekstsjef Erik Jakobsen  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Innen 2024 må det spares inn 15 millioner kroner på oppvekstsektoren i kommunen.