Åtte år etter basevedtaket. Så mange jobber innenfor portene i dag

Når Stortinget skal vedta den fremtidige forsvarsstrukturen i landet, står det om flere hundre nye arbeidsplasser på Fosen.

Markering av overføring av F-16 virksomheten fra Ørland til Bodø og opphør av drift ved 338 skvadronen. Oppstilling av Ørland flystasjon i Hangar Delta under markeringen. Både vernepliktige og ansatte til stede.  Foto: Hanne Hernes

Pluss

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen kom med klar kritikk da regjeringen la frem sin plan for Forsvaret de nærmeste årene tidligere i april.